CPO Middennederland logo

Actueel

Samen de droom realiseren: verslag van de Studiedag Collectief Particulier opdrachtgeverschap van 26 september 2013

Studiedag Collectief Particulier opdrachtgeverschap 26 september 2013

In samenwerking met OTB (TU Delft) hebben Timpaan en CPO Midden-Nederland een studiedag ontwikkeld over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Veel gemeenten en corporaties staan welwillend tegenover CPO en zijn bereid locaties toe te wijzen aan bouwgroepen. Een probleem is echter dat Nederland geen sterke cultuur en praktijk van CPO kent en er veel behoefte is aan praktische informatie.
Tijdens de studiedag, die op 26 september a.s. plaats vindt bij de Faculteit Bouwkunde, komen daarom diverse thema’s over CPO aan de orde. De studiedag start met een aantal interessante sprekers, waaronder Hein de Haan en Jaap Zwart en daarna volgen zes verdiepende middagsessies waarin de ervaringen van gemeenten, corporaties, bouwbegeleiders, architecten en natuurlijk de bewoners aan bod komen.

Deze studiedag richt zich in eerste instantie op medewerkers van gemeenten en corporaties die zoeken naar een andere en praktische invulling van beleidsplannen rond Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Maar ook marktpartijen, architectenbureaus en bouwbedrijven met ambities op het gebied van CPO kunnen waardevolle informatie opdoen.

Timpaan nodigt u graag uit deel te nemen aan deze studiedag, die geleid wordt door Peter Boelhouwer, hoogleraar Volkshuisvestingssystemen OTB, TU Delft. Meer informatie over de inhoud, aanmelding en kosten van deze dag vindt u in de programmafolder. Aanmelden kan ook rechtstreeks via de website van OTB.

Projectontwikkelaar Timpaan lanceert CPO Midden-Nederland op de Provada

Haarlemmermeer, 5 juni 2012

Op woensdag 6 juni a.s. lanceert projectontwikkelaar Timpaan het nieuwe initiatief voor collectief particulier opdrachtgeverschap CPO Midden-Nederland op de Provada. Jaap Zwart, algemeen directeur van Timpaan, zal in aanwezigheid van wethouder Gilbert Isabella van de gemeente Utrecht het nieuwe initiatief officieel  presenteren. CPO Midden-Nederland is een initiatief van Timpaan en VASPRO Bouwmanagement. Timpaan is een stichting met een maatschappelijke doelstelling, die niet gaat voor snelle rendementen en de korte termijn, maar voor kwaliteit en betaalbaarheid. Door de stichtingsvorm kan Timpaan langjarig investeren in projecten die door de marktsector niet zouden worden opgepakt.

CPO Midden-Nederland is een organisatie voor woonconsumenten en professionals die veel kennis en expertise heeft op het gebied van ontwikkelen en bouwen. Collectief particulier opdrachtgeverschap is een nieuwe manier van bouwen in Nederland. CPO is duidelijk aan een opmars bezig omdat steeds vaker groepen mensen elkaar vinden die samen hun woondroom willen realiseren.  De voordelen zijn duidelijk: de klant heeft meer zeggenschap over wat er gebouwd wordt, het samen bouwen aan een project vergroot de kans op een leuke, aantrekkelijke en gezellig woonbuurt, zelf opdrachtgever zijn leidt tot een betere betaalbaarheid en een gunstiger prijs-kwaliteitsverhouding, de klant kan meedenken over collectieve (woon) voorzieningen en inrichting van de woonomgeving.

De aanpak van CPO Midden-Nederland wordt inhoudelijk ondersteund door een Raad van Advies. Hierin hebben zitting, mevrouw Marijke van Zoelen, initiatiefnemer van CPO project “het Groene Dak” in Utrecht en communicatieadviseur bij Agentschap NL; de heer Peter Boelhouwer, wetenschappelijk directeur onderzoeksinstituut OTB en hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, Pieter Hooimeijer, wetenschappelijk directeur onderzoekschool Nethur en hoogleraar Sociale Geografie & Demografie aan de Universiteit Utrecht.