CPO Middennederland logo

CPO: kennis en ervaring gevraagd

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is aan een opmars bezig. Op vele plaatsen in ons land vinden groepen particulieren elkaar, om samen te werken aan de realisatie van een eigen woningbouwproject. Het Rijk, provincies en gemeenten stimuleren deze ontwikkeling. De voordelen zijn duidelijk:

 

  • de klant heeft meer zeggenschap over wat er gebouwd wordt;
  • het samen bouwen aan een project vergroot de kans op een leuke, aantrekkelijke en gezellige woonbuurt;
  • zelf opdrachtgever zijn leidt tot een betere betaalbaarheid en een gunstiger prijs-kwaliteitverhouding;
  • de klant heeft de kans om – indien gewenst – collectieve (woon)voorzieningen aan te leggen, die worden gedeeld met de andere bewoners. Bewoners kunnen meedenken over de inrichting van de woonomgeving.

 

Deze kansen en voordelen ten spijt is succes echter niet vanzelfsprekend. Veel initiatieven stranden voortijdig en doordat projecten te lang duren haken mensen helaas af. Allerlei vragen komen op u af: hoe komen we aan grond, hoe werken we samen met een architect en aannemer, welke gemeentelijke procedures moeten we doorlopen, hoe zorgen we dat de vaart in het project blijft en onze droom zo snel mogelijk wordt gerealiseerd, binnen ons budget?

Kortom, er is behoefte aan vakkundige en betaalbare ondersteuning. CPO Midden-Nederland levert die.