CPO Middennederland logo

De solide partij achter CPO Midden-Nederland

Timpaan, de andere ontwikkelaar:

CPO Midden-Nederland is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Timpaan. Timpaan is 15 jaar geleden opgericht als zelfstandig projectontwikkelingsbedrijf en is echt een andere ontwikkelaar. Onze bedrijfsstructuur is bijzonder: Timpaan is een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Wij gaan niet voor de korte termijn en snelle rendementen, maar voor kwaliteit en betaalbaarheid. Door onze stichtingsvorm kan Timpaan langjarig investeren in projecten die door de marktsector niet zouden worden opgepakt. Bij onze projecten kunnen we terugvallen op de deskundigheid van Timpaan-medewerkers. Expertise op het gebied van projectontwikkeling, bouwkosten, procesmanagement, juridische aspecten, grondexploitaties, stedenbouw en architectuur is direct voorhanden. Daarnaast werken we samen met ervaren externe bureau, waar VASPRO Bouwmanagement er één van is. VASPRO is specialist op het gebied van bouwmanagement en brengt die kennis ook in bij CPO-woningbouwprojecten.

 

De Raad van Advies: steun uit het veld

De aanpak van CPO Midden-Nederland wordt inhoudelijk ondersteund door een Raad van Advies. Hierin hebben zitting genomen:

  • Marijke van Zoelen, initiatiefnemer van CPO-project ‘Het Groene Dak’ in Utrecht en communicatieadviseur bij Agentschap NL;
  • Peter Boelhouwer, wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB en hoogleraar Housing Systems TU Delft;
  • Pieter Hooimeijer, wetenschappelijk directeur van onderzoeksschool Nethur en hoogleraar Sociale geografie en demografie Universiteit Utrecht.

De Raad van Advies staat de medewerkers van CPO Midden-Nederland terzijde en levert advies op thema’s als communicatie, participatie, stedelijke ontwikkeling en woningmarkten.